Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...

 

O  Y 

 

*Čo sa deje v JUNIORE vo februári 2015...stiahni
[1. 2. 2015]

* Dňa 29. januára 2015 sa na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo 51. ročníka chemickej olympiády kategórie A. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Chemická
[29. 1. 2015]

* Dňa 13. januára 2015 sa na Katedre matematiky FPV UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo 64. ročníka matematickej olympiády, kategórie A. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Matematická
[23. 1. 2015]

* Ponuka prednášok a interaktívnych stretnutí pre stredné školy na január - jún 2015...stiahni
[14. 1. 2015]

* Aktuálne informácie o programe ERASMUS+ nájdete na http://www.erasmusplus.sk/
[9. 1. 2015]

* Všetko najlepšie v roku 2015, zdravie, spokojnosť, úspechy a pekné zážitky s JUNIOROM želá všetkým deťom, mladým ľuďom, žiakom, učiteľom, rodičom a spolupracovníkom kolektív CVČ - JUNIOR.
[1. 1. 20
15
]

* Všetky potrebné tlačivá a materiály pre predmetové olympiády a postupové súťaže nájdu organizátori školských a okresných kôl na http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej
[27. 11. 2014]