Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...


O  Y*CVČ - JUNIOR pozýva nových koordinátorov ŽŠR - pedagógov na seminár o agende žiackej rady a úlohách koordinátora, ktorý sa uskutoční  15. decembra 2015 vo Zvolene. Viac v pozvánke   Prihlásiť sa môžete prostredníctvom návratky.
[27. 11. 2015]

*CVČ - JUNIOR v spolupráci so Základnou školou, Golianova 8, Banská Bystrica pripravujú pre žiakov a žiačky ZŠ a OGY súťaž v zimnom aranžovaní, ktorá sa uskutoční 21. decembra 2015.
Pozvánka
Návratka
[26. 11. 2015]

*Informácie pre základné školy a osemročné gymnázia v BBSK - postup pri prihlasovaní víťazov školských kôl OAJ a ONJ na okresné kolá...stiahni
*Informácie pre stredné školy a osemročné gymnázia v BBSK (vyššie ročníky) - postup pri prihlasovaní víťazov školských kôl OAJ a ONJ na okresné kolá...
stiahni
[23. 11. 2015]

*Na základe Metodických pokynov Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 2015/2016, okresné kolá (OK) olympiády  - kategória C /žiaci ZŠ a nižších ročníkov OG/, organizujú CVČ v okresoch. Prihlášky víťazov OK, výsledkové listiny a vyhodnotenie školského kola základné školy zasielajú na ich adresu. Okresné CVČ pošlú škole pozvánku na okresné kolo OSJL.
[18. 11. 2015]

*Čo sa deje v JUNIOR-e v novembri 2015... stiahni
[13. 11. 2015]

*CVČ - JUNIOR informuje stredné školy o organizovaní školského kola OSJL a krajskom kole OSJL. Viac v sekcii Jazykové olympiády/Olympiáda zo SJL
Metodicko-oragnizačné pokyny 8. ročníka OSJL

[11. 11. 2015] 

*CVČ - JUNIOR pri realizácii projektu "Nenič svoje múdre telo"...  viac
[2. 11. 2015]

*Zverejňujeme ponuku prednášok, besied a workshopov pre ziakov stredných škôl v našom kraji. Tešíme sa na stretnutie na niektorej aktivite u vás na škole alebo u nás v JUNIOR-e. Tím školiteľov.    Ponuka 2015/2016
[18. 9. 2015]

*IUVENTA zverejnila termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží na školský rok 2015/2016... stiahni
[18. 9. 2015]

*Na našej webovej stránke venovanej Európskej Dobrovoľníckej Službe nájdete aktualizované informácie o EDS najmä pre mladých ľudí, ktorí by radi strávili 2 - 12 mesiacov v zahraničí ako dobrovoľníci.
[11. 9. 2015]