Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...


O  Y 

 


*CVČ - JUNIOR v spolupráci s OZ AZU, ZADOBE a OUTDOOR Institue pozýva na Deň príležitostí - prezentáciu rôznych príležitostí rozvoja mladých ľudí, ktorá sa uskutoční 3. marca 2015 v Slávnostnej aule Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici, Tajovského 10. Na akcii sa predstaví štrnásť organizácií, ktoré študentom stredných a vysokých škôl v Banskej Bystrici predstavia, aké príležitosti majú okolo seba a čo všetko môžu robiť pre svoj rozvoj... viac o programe a čase v letáku
[26. 2. 2015]

* V dňoch 10. a 11. marca 2015 sa budú konať na Gymnáziu J. G. Tajovského v  Banskej Bystrici krajské kolá 49. ročníka biologickej olympiády kategórií A a B.
Kat. A teoreticko-praktická časť - pozvánka
Kat. B teoreticko-praktická časť - pozvánka
Kat. A, B projektová časť - pozvánka
Zoznam postupujúcich kat. A
Zoznam postupujúcich kat. B
[24. 2. 2015]

* Nová ponuka workshopov pre kolektívy žiackej školskej rady (ŽŠR) zamerané na podporu činnosti... stiahni, na podporu tímového ducha kolektívu ŽŠR... stiahni a na podporu komunikačných zručností... stiahni
V prípade záujmu o niektorý z workshopov nás kontaktujte.
[23. 2. 2015]

* Stretnutie Rady študentov v CVČ - JUNIOR...  viac
[17. 2. 2015]

*
V sekcii Olympiády/Dejepisná sme zverejnili pokyny pre účastníkov krajského kola k časti regionálne dejiny.
[16. 2. 2015]

* Dňa 11. februára 2015 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády/Olympiáda v nemeckom jazyku.
[12. 2. 2015]

 * Dňa 9. februára 2015 sa v  Banskej Bystrici konalo krajské kolo 25. ročníka Olympiády zo španielskeho jazyka. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády/Olympiáda v španielskom jazyku
[9. 2. 2015]

* Dňa 6. februára 2015 sa vo Zvolene konalo krajské kolo 7. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády/Olympiáda v slovenskom jazyku.
[9. 2. 2015]

* Dňa 5. februára 2015 sa v  Banskej Bystrici konalo krajské kolo 17. ročníka Olympiády ľudských práv. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Ľudských práv
[5. 2. 2015]

* Projekt "Chceme žiť bez závislostí" prebieha aj v školskom roku 2014/15...  viac
[5. 2. 2015]

* Dňa 29. januára 2015 sa na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo 51. ročníka chemickej olympiády kategórie A. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Chemická
[29. 1. 2015]

* Dňa 13. januára 2015 sa na Katedre matematiky FPV UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo 64. ročníka matematickej olympiády, kategórie A. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Matematická
[23. 1. 2015]

* Ponuka prednášok a interaktívnych stretnutí pre stredné školy na január - jún 2015...stiahni
[14. 1. 2015]

* Aktuálne informácie o programe ERASMUS+ nájdete na http://www.erasmusplus.sk/
[9. 1. 2015]

* Všetko najlepšie v roku 2015, zdravie, spokojnosť, úspechy a pekné zážitky s JUNIOROM želá všetkým deťom, mladým ľuďom, žiakom, učiteľom, rodičom a spolupracovníkom kolektív CVČ - JUNIOR.
[1. 1. 20
15
]

* Všetky potrebné tlačivá a materiály pre predmetové olympiády a postupové súťaže nájdu organizátori školských a okresných kôl na http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej
[27. 11. 2014]