Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...

 

  N  O  Y 

 

* NOVÉ! Pozývame vás na dve školenia pre členov žiackych školských rád pod názvom "Moja žiacka rada" a "Team nie je len hudobná skupina". Viac informácií nájdete v sprievodnom liste a v programe. Prihlásiť sa môžete elektronicky prostredníctvom návratky Moja žiacka rada  a návratky Team...
[30. 10. 2014]

* NOVÉ! Ponuka dvoch nových školení pre stredoškolákov - školenie o komunikácii pod názvom "Nemožno nekomunikovať"...  leták a školenie o učení a učebných štýloch "Učiť sa je prirodzené"... leták.  Obidve školenia využívajú neformálne metódy a množstvo aktivít. Školenia majú obmedzenú kapacitu, kontaktujte mailom školiteľku - j.lipkova@juniorbb.sk
[29. 10. 2014]

* Ako sa komunikovalo na workshope o komunikácii v piatok 24. 10. 2014 v CVČ - JUNIOR... pozri link
http://www.vucbb.sk/portal/samosprava/medialny-servis/oddelenie-skolstva-a-mladeze/rozvoj-komunikacnych-zrucnosti-pracovnikov-marketingu-v-strednej-odbor-0
[28. 10. 2014]

* Vo štvrtok 23. 10. 2014 sa konal v CVČ - JUNIOR seminár pre koordinátorov ŽŠR na stredných školách v BBSK. Čo sa dozvedeli koordinátori na seminári čítajte v článku... stiahni
[24 10. 2014]

* Ako dopadla "Párty s participáciou" v Lučenci 21. 10. 2014 sa dozviete z článku... stiahni
[22. 10. 2014]

* Ponuka pre žiakov SŠ s prednáškami, interaktívnymi workshopmi a aktivitami od októbra do decembra 2014. Viac v letáku... stiahni
[20. 10. 2014]

* Dňa 6. novembra 2014 sa uskutoční porada metodikov SOČ na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici.
Viac v pozvánke:

Pozvánka na poradu metodikov SOČ
Návratka - porada metodikov SOČ
[17. 10. 2014]

* Ako dopadla "Párty s participáciou" vo Zvolene 14. 10. 2014 sa dozviete z článku... stiahni
[15. 10. 2014]

* IUVENTA zverejnila na stránke www.olympiady.sk  ternínovník predmetových olympiád a postupových súťaži pre školský rok 2014/2015.
[10. 10. 2014]

* Na stránke www.iuventa.sk boli zverejnené úlohy domáceho kola 51. ročníka ChO kat. A... stiahni  
[24. 9. 2014]