Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...


 N  O  Y

*Čo sa deje v JUNIOR-e od 1. 5. - 31. 5. 2016...pozri  tu
[29. 04. 2016]

*CVČ - JUNIOR pripravilo dve jarné aktivity pre členov ŽŠR, školenie "Umenie prezentácie" v dňoch 23. - 24. máj 2016 a workshop "Zdieľajme dobré nápady - Inšpirujme sa!", ktorý sa uskutoční 7. júna 2016. Viac informácií, program a návratky nájdete v sekcii Žiacke školské rady/Aktivity a stretnutia.
[28. 04. 2016]

*Dňa 21. apríla 2016 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie D. Výsledkové listiny si môžete pozrieť v sekcii Olympiády/Chemická.
[21. 04. 2016]

*Dňa 20. apríla 2016 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády kategórií E a F. Výsledkové listiny si môžete pozrieť v sekcii Olympiády/Geografická.
[21. 04. 2016]

*Dňa 22. marca 2016 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť v sekcii Olympiády/Matematická.
[21. 04. 2016]

*Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že denný tábor Slniečkovo, ktorý organizujeme v termíne 18. - 22. júla 2016, je už kapacitne naplnený. Viac informácií nájdete v sekcii Aktivity/Tábory.

[12. 04. 2016]

*Dňa 7. apríla 2016 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť Olympiády/Chemická.
[11. 04. 2016]

*Zverejnili sme aktuálnu ponuku denných táborov na leto 2016... leták  
Prihlášku a pokyny pre rodičov nájdete v sekcii Aktivity/Tábory
[05. 04. 2016]

*Dňa 31. marca 2016 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Výsledkovú listinu nájdete v sekcii Olympiády/Dejepisná.
[01. 04. 2016]

*Dňa 21. marca 2016 sa konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. 
Výsledkové listiny kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
 stiahni
[22. 03. 2016]

*Zverejnili sme ponuku neupotrebiteľného hnuteľného majetku  v sekcii O nás/Dokumenty. 
[01. 03. 2016] 

*Zverejňujeme ponuku prednášok, besied a workshopov pre ziakov stredných škôl v našom kraji. Tešíme sa na stretnutie na niektorej aktivite u vás na škole alebo u nás v JUNIOR-e. Tím školiteľov. 
Ponuka 2015/2016
[11. 01. 2016]

*Na našej webovej stránke venovanej Európskej Dobrovoľníckej Službe nájdete aktualizované informácie o EDS najmä pre mladých ľudí, ktorí by radi strávili 2 - 12 mesiacov v zahraničí ako dobrovoľníci.
[11. 9. 2015]