Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...

 

  N  O  Y

* Hurá, prázdniny...slnečné a veselé, plné aktivít a zážitkov, poznávania, ale aj oddychu. Také prázdniny želáme všetkým malým aj veľkým deťom, pedagógom, rodičom, spolupracovníkom a priaznivcom JUNIOR-u.
Kolektív pracovníkov CVČ - JUNIOR.
[30. 6. 2014]

Ponuka letných denných táborov pre deti ....ponuka   ...prihláška  ...informácie pre rodičov
[30. 6. 2014]

*Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ bol ukončený návštevou Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, ktorú súťažnému družstvu zo Školského internátu SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica zorganizovalo Centrum voľného času – JUNIOR, ako víťazom projektu. Svoju výhru si 6 mladých ľudí naozaj užívalo a už teraz sa vedenie internátu teší na budúci ročník, do ktorého sa chcú zapojiť a samozrejme obhájiť víťazstvo.
....viac
[18. 6. 2014]

* V školskom roku 2013/2014 sme vyhlásili korešpondenčnú súťaž pre žiakov SŠ zo slovenského jazyka a literatúry "Slovenčinárik"...  viac
[9. 6. 2014]

* V školskom roku 2013/2014 sme zorganizovali projekt s názvom "Chceme žiť bez závislostí"...  viac
[22. 5. 2014]