Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...

 

  N  O  Y 

 

* Čo sa deje v JUNIORE v decembri 2014...stiahni
[1. 12. 20
14
]

* Všetky potrebné tlačivá a materiály pre predmetové olympiády a postupové súťaže nájdu organizátori školských a okresných kôl na http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej
[27. 11. 2014]

* Informácia pre stredné školy, ktoré organizujú školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória A, B: výsledkové listiny a vyhodnotenia zašle škola mailom na selecka@juniorbb.sk a prihlášku víťaza klasickou poštou na adresu CVČ - JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica, termín do 9. 1. 2015.
[27. 11. 2014]

* Zverejňujeme informácie o postupe víťazov školských kôl Olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku na okresné kolá - základné školy a stredné školy.
[26. 11. 2014]

* Zverejňujeme metodicko - organizačné pokyny 7. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry... stiahni
Organizátori okresných kôl pre základné školy - kategória C sú okresné CVČ... 
zoznam
Základné školy zasielajú výsledkové listiny, vyhodnotenie školského kola a prihlášku víťaza organizátorovi OK. CVČ školám  zašle pozvánku. Okresné kolo OSJL pre kategóriu C sa koná 10. 12. 2014.
[14. 11. 2014]

* Zverejňujeme metodicko - organizačné pokyny 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku... stiahni a 25. ročníka Olympiády v anglickom jazyku... stiahni.
Organizátorov okresných kôl pre základné a stredné školy ONJ a OAJ uverejníme po ich menovaní Okresným úradom v Banskej Bystrici.
[14. 11. 2014]

* V dňoch 9. - 11. novembra 2014 sa uskutočnilo na Tajove školenie pod názvom "Učiť sa je prirodzené". Ako dopadlo, a čo sa účastníci naučili, čítajte v článku... stiahni
[13. 11. 2014]

* Ponuka pre žiakov SŠ s prednáškami, interaktívnymi workshopmi a aktivitami od októbra do decembra 2014. Viac v letáku... stiahni
[20. 10. 2014]

* IUVENTA zverejnila na stránke www.olympiady.sk  ternínovník predmetových olympiád a postupových súťaži pre školský rok 2014/2015.
[10. 10. 2014]