Vitajte na stránke CVČ - JUNIOR...


O  Y

 

 

* Čo sa deje v JUNIOR - e v októbri 2015...ponuka
[2. 9. 2015]

 *Pozývame stredoškolákov na párty...s participáciou. Pripravili sme pre vás tri regionálne stretnutia na podporu vašej participácie v škole, v obci alebo v meste. Veríme, že stretnutia s inými mladými aktívnymi ľuďmi budú motiváciou urobiť niečo zaujímavé vo svojom okolí aj nad rámec svojich povinností.

Pozvánka a návratka LC, DT, RS, PT, RA, VK     12. 10. 2015 v Lučenci - Pre nízky počet záujemcov termín zrušený!!!
Pozvánka a návratka BB, ZV, KA, BŠ, ZH, ZC     15. 10. 2015 v Banskej Bystrici
Pozvánka a návratka BR                                     23. 10. 2015 v Brezne
[2. 10. 2015]

* Zverejňujeme ponuku prednášok, besied a workshopov pre ziakov stredných škôl v našom kraji. Tešíme sa na stretnutie na niektorej aktivite u vás na škole alebo u nás v JUNIOR-e. Tím školiteľov   Ponuka 2015/2016
[18. 9. 2015]

*IUVENTA zverejnila termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží na školský rok 2015/2016   http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Terminovnik-POPS.alej.
[18. 9. 2015]

*Na našej webovej stránke venovanej Európskej Dobrovoľníckej Službe nájdete aktualizované informácie o EDS najmä pre mladých ľudí, ktorí by radi strávili 2 - 12 mesiacov v zahraničí ako dobrovoľníci.
[11. 9. 2015]

* Všetkým žiakom a žiačkám, pedagógom, mladým ľuďom, rodičom a spolupracovníkom JUNIOR-u želáme úspešný školský rok 2015/2016.
Kolektív pracovníkov.
[2. 9. 2015]